เงื่อนไขของการบริการ

ใช้บริการมา

การปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย

การใช้เว็บไซต์ของเราและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้

คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี

ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทดลองกับมนุษย์ในสหราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Home Office หรือ MHRA ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาเชิงสืบสวน

ผลิตภัณฑ์ SARMS ของเราจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่โฆษณาขายหรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้คือ สารเคมีในห้องปฏิบัติการวิจัย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงการใช้งาน: ลูกค้าทุกคนต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้

โปรดอ่านและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่เกี่ยวข้อง

การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วยโปรดออกและเพิกเฉยต่อข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้

www.sarmsstore.co.uk ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณควรอ่านหน้านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้และหรือบริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเงื่อนไขที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

การใช้งานเว็บไซต์ของเราเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงนี้ ในการใช้เว็บไซต์นี้ห้ามมิให้คุณแก้ไขแจกจ่ายส่งต่อทำซ้ำเผยแพร่ให้ใบอนุญาตถ่ายโอนหรือขายข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับหรือดูบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถแสดงดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตราบใดที่คุณไม่ได้แก้ไขเนื้อหาหรือลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การใช้ข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ให้ไว้ในขณะที่เป็นประโยชน์จะต้องไม่ใช้แทนคำแนะนำของที่ปรึกษาของคุณเอง ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาวะทางการแพทย์หรือโรคใด ๆ ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้ขายเพื่อการวิจัยเท่านั้น www.sarmsstore.co.uk ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและราคาและความพร้อมของสินค้าและบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่เสนอคำแนะนำใด ๆ

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีไว้เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณและไม่ควรพึ่งพาในเรื่องนั้น คุณไม่ควรกระทำหรือพึ่งพาเนื้อหาโดยไม่ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น

การชดใช้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับไว้ในที่นี้ www.sarmsstore.co.ukและ บริษัท ในเครือ บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทนผู้ร่วมแบรนด์คู่ค้าและพนักงานของเราโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลที่บุคคลที่สามใด ๆ กระทำอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งโพสต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์นี้การใช้งานเว็บไซต์นี้การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้อตกลงนี้หรือการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

ลิงค์ / ซอฟต์แวร์

ลิงค์จากหรือไปยังเว็บไซต์ภายนอกเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น www.sarmsstore.co.uk ไม่ตรวจสอบรับรองอนุมัติหรือควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากหรือมายังเว็บไซต์นี้เนื้อหาของไซต์เหล่านั้นบุคคลที่สามที่มีชื่ออยู่ในนั้นหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว www.sarmsstore.co.uk จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง www.sarmsstore.co.uk และปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องความถูกต้องและความถูกต้องตามกฎหมายของวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ที่พบในไซต์เหล่านั้น ลิงค์ไปยังไซต์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและ www.sarmsstore.co.uk ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความยุ่งยากหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน (ถ้ามี) ซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์

ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ของเรา

โดยทั่วไปเว็บไซต์นี้ให้บริการสำหรับผู้ใช้ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวันเจ็ด (7) วันต่อสัปดาห์สามร้อยหกสิบห้า (365) วันต่อปี อย่างไรก็ตาม www.sarmsstore.co.uk ขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และระยะเวลาใดก็ได้ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับว่า www.sarmsstore.co.uk จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักการระงับหรือการยุติเว็บไซต์นี้และ / หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในนั้น เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ www.sarmsstore.co.uk อนุญาตให้คุณดูเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น เนื้อหาบนเว็บไซต์มีไว้สำหรับบุคคลที่ต้องการสอบถามข้อมูลเท่านั้น www.sarmsstore.co.uk ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ หากคุณไม่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตอนนี้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้ เพื่อความแน่นอนห้ามใช้โดยบุคคลที่ไม่ใช่หรือตัวแทนทนายความหรือตัวแทนของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล

ข้อมูลที่คุณให้

www.sarmsstore.co.uk หรือการรวบรวมและ / หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ในขณะที่ใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ www.sarmsstore.co.uk นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่เราที่มีอยู่ในนั้น ในการใช้เว็บไซต์นี้คุณต้องไม่อัปโหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ข้อมูลใด ๆ ที่อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งลามกอนาจารหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุกคามละเมิดผิดกฎหมายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเป็นที่รังเกียจหรืออาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้มีการละเมิด ของกฎหมายใด ๆ ยกเว้นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเป็นรายบุคคลที่รวบรวมจากคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราความคิดเห็นข้อสังเกตคำแนะนำแนวคิดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สื่อสารจะกลายเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ www.sarmsstore.co.uk และคุณให้ www.sarmsstore.co.uk สิทธิ์การใช้งานที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ถาวรไม่สามารถเพิกถอนได้ทั่วโลกและไม่ผูกขาดในการใช้หรือทำซ้ำสิ่งเดียวกัน www.sarmsstore.co.uk มีอิสระที่จะคัดลอกเปิดเผยแจกจ่ายหรือวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งหมดและไม่มีภาระผูกพันที่จะชดเชยให้คุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว

การปฏิเสธการรับประกัน

www.sarmsstore.co.uk ให้บริการเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อให้คุณลูกค้าของเรา เว็บไซต์นี้ไม่มีและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขาย อาจไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขาย เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่ให้บริการและบริการและผลิตภัณฑ์ www.sarmsstore.co.uk ให้บริการบนเว็บไซต์นี้โดยให้บริการบนพื้นฐาน“ ตามที่เป็นอยู่” และ“ ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมาย www.sarmsstore.co.uk ขอปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งสำหรับความล้มเหลวทางเทคนิค (รวมถึงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์) การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์มีสัญญาณรบกวนหรือล่าช้าและ / หรือความไม่ถูกต้องทางเทคนิคตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ www.sarmsstore.co.uk ไม่รับรองหรือรับประกันว่าจะไม่มีการส่งไวรัสหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนหรือทำลายล้างหรือจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณมีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและสำรองข้อมูลและ / หรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอและใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดเพื่อสแกนหาไวรัสคอมพิวเตอร์หรือคุณสมบัติในการทำลายล้างอื่น ๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้คุณรับทราบว่าการใช้งานดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมดของอุปกรณ์ใด ๆ ที่คุณใช้ร่วมกับเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตทั้งหมดไม่ถูกกีดกันโดยกฎหมายที่บังคับใช้ www.sarmsstore.co.ukที่ปรึกษาทางการแพทย์ซัพพลายเออร์ที่ปรึกษากรรมการและพนักงานของพวกเขาปฏิเสธและไม่รวมการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมาย ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันหรือความสามารถทางการค้าใด ๆ และทั้งหมดความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ www.sarmsstore.co.uk ไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน www.sarmsstore.co.uk ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะทำงานโดยไม่มีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เนื้อหาราคาและการวางจำหน่ายตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือเข้าถึงได้จากที่นั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณรับทราบและตกลงก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ คุณควรยืนยันข้อมูลที่มีความสำคัญต่อคุณบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ คุณควรยืนยันข้อมูลที่สำคัญต่อคุณบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ คุณต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลใด ๆ ที่คุณจัดหา www.sarmsstore.co.uk. ในการพิจารณาบางส่วนสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้เนื้อหาคุณยอมรับว่า www.sarmsstore.co.uk จะไม่รับผิดต่อคุณไม่ว่าในลักษณะใด ๆ สำหรับการตัดสินใจที่คุณอาจทำหรือการกระทำหรือการไม่ดำเนินการโดยอาศัยเนื้อหา คุณยังยอมรับว่าความรับผิดโดยรวมของ www.sarmsstore.co.uk ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเข้าถึงของคุณโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการหรือการเรียกร้อง (ตัวอย่างเช่นสัญญาการรับประกันการละเมิดความประมาทความรับผิดที่เข้มงวดการทุจริตต่อหน้าที่อย่างมืออาชีพการฉ้อโกงหรือฐานอื่น ๆ สำหรับการเรียกร้อง) จะ จำกัด อยู่ที่ราคาซื้อ ของรายการที่คุณซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องwww.sarmsstore.co.uk ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมพิเศษโดยบังเอิญผลสืบเนื่องหรือการลงโทษแม้ว่า www.sarmsstore.co.uk ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว นี่คือข้อจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุมที่ใช้กับความสูญเสียและความเสียหายทุกประเภท หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงเงื่อนไขการใช้งาน) วิธีแก้ไขเฉพาะของคุณเพียงอย่างเดียวคือยุติการใช้เว็บไซต์นี้ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องข้อ จำกัด ดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ

ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอมีไว้สำหรับใช้ในการวิจัยในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

ในการซื้อสินค้าใด ๆ เหล่านี้ลูกค้ายอมรับว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สารเคมีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารยาเครื่องสำอางสารเคมีในครัวเรือนหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การลงรายการวัสดุบนไซต์นี้ไม่ถือเป็นการอนุญาตให้ใช้โดยละเมิดสิทธิบัตรใด ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเท่านั้น ลูกค้าทุกคนรับรองและรับประกันว่าผ่านการตรวจสอบและศึกษาของตนเองว่าพวกเขาตระหนักและมีความรู้อย่างเต็มที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้: กฎระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้และการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ความจำเป็นของการเตือนอย่างเพียงพอเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ www.sarmsstore.co.uk ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด และ / หรือปฏิเสธการขายผลิตภัณฑ์ให้กับบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าจะเกิดการใช้งานในทางที่ผิด

www.sarmsstore.co.uk ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยในห้องปฏิบัติการเท่านั้นและเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยโรคหลอดทดลองยาอาหารเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องสำอางสำหรับมนุษย์หรือสัตว์หรือเพื่อการค้า ผู้ซื้อยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อหรือผ่านการทดสอบโดย www.sarmsstore.co.uk เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในอาหารยาเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางทางการค้าหรือการใช้งานอื่นใด

ผู้ซื้อรับรองและรับประกันโดยชัดแจ้ง www.sarmsstore.co.uk ที่ผู้ซื้อจะทดสอบใช้ผลิตและวางตลาดผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk และ / หรือวัสดุที่ผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk ตามแนวปฏิบัติของบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งมีประสบการณ์ในภาคสนามและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดทั้งในปัจจุบันและต่อจากนี้ ผู้ซื้อขอรับประกันเพิ่มเติมว่าวัสดุใด ๆ ที่ผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะต้องไม่ปลอมปนหรือมีตราสินค้าที่ผิดตามความหมายของพระราชบัญญัติอาหารยาและเครื่องสำอางของรัฐบาลกลางและจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ไม่อาจอยู่ภายใต้มาตรา 404, 505 หรือ 512 ของพระราชบัญญัติ ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับการค้าระหว่างรัฐ ผู้ซื้อตระหนักว่าตั้งแต่ www.sarmsstore.co.uk ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยเท่านั้นเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่อยู่ในรายการสินค้าคงคลังของพระราชบัญญัติควบคุมวัตถุพิษ (TSCA) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk ได้รับการรับรองให้ใช้ภายใต้ TSCA ถ้ามี

ผู้ซื้อมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบอันตรายและทำการวิจัยเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อเรียนรู้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk. ไม่มีสินค้าที่ซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk จะถือว่าเป็นอาหารยาเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องสำอางเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอมีไว้สำหรับการวิจัยเท่านั้น ภายใต้สถานการณ์จะไม่ / ไม่ควรใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจหรือการบริโภคของมนุษย์ และ www.provenpeptides.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อการละเมิดหรือเรื่องที่คาดไม่ถึงอื่น ๆ

การใช้และสิทธิบัตร

ในการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลูกค้ารับทราบว่ามีอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ลูกค้ารับรองและรับประกันกับเราว่าจากการตรวจสอบและการศึกษาที่เป็นอิสระของลูกค้าพวกเขาตระหนักและรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ

(ผม). อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
(II). การควบคุมสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นเพื่อปกป้องคนงานจากอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยดังกล่าว
(สาม). ความจำเป็นในการเตือนอย่างเพียงพอเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ
(IV) กฎระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้และการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การขายสินค้าหรือไม่ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ไม่มีเงื่อนไข

การตอบกลับทางอีเมลหรือการโพสต์เกี่ยวกับสัตว์ของคุณและการใช้ I / me / my / mine และคุณหรือของคุณหมายถึงตัวอย่าง TISSUE และหัวข้อทดสอบ คำตอบของเราไม่ได้หมายความถึงการใช้งานของมนุษย์และแน่นอนอย่าทำสิ่งผิดกฎหมายกับสิ่งใด ๆ ในเว็บไซต์

ผู้ซื้อรับประกันว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการสถาบันมหาวิทยาลัยหรือสถานที่วิจัยอื่น ๆ ซึ่งรับประกันการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย www.sarmsstore.co.ukเพื่อการวิจัยเท่านั้น นอกจากนี้ทุกคนควรซื้อจาก www.sarmsstore.co.uk ที่ไม่ได้กล่าวถึงความเกี่ยวข้องพวกเขาจะกระทำการฉ้อโกงซึ่งพวกเขาอาจต้องรับผิดwww.sarmsstore.co.uk ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความขยันเนื่องจากข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง www.sarmsstore.co.uk ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวอาจต้องมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดใด ๆ ที่รวมหรืออ้างถึงในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง www.sarmsstore.co.uk และคุณเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และหัวข้อนี้และแทนที่ความเข้าใจหรือข้อตกลงก่อนหน้าใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ปากเปล่าหรือลายลักษณ์อักษร) เกี่ยวกับหัวข้อและไม่สามารถแก้ไขหรือแก้ไขได้ยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษร www.sarmsstore.co.uk ทำการแก้ไขหรือดัดแปลงดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานข้อตกลงนี้

ความสามารถในการแพร่กระจาย

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ถือว่าหรือถูกกำหนดว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือ จำกัด ให้อยู่ในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น ส่วนที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้รวมถึงส่วนที่แก้ไขจะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

หัวข้อที่มีอยู่ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

เหตุสุดวิสัย.

www.sarmsstore.co.uk จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล่าช้าเนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าที่ร้องขอความล่าช้าทางไปรษณีย์ความล่าช้าทางศุลกากรหรือการสูญหายwww.sarmsstore.co.uk จะไม่รับผิดชอบในการแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีที่เกิดความล่าช้าดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการจัดเตรียมการอื่น ๆ เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ทางเลือกและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อดังกล่าว

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งใน "ประกาศทางกฎหมาย" ในเว็บไซต์นี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและไซต์นี้เกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้และเนื้อหา การคลิก "ฉันยอมรับ" เมื่อทำการสั่งซื้อแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายการจัดส่งและการคืนเงินของเรา

เรานำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของมนุษย์เช่น คู่มืออ้างอิงสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ และช่วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ขายเพื่อการบริโภคของมนุษย์ไม่ว่าในกรณีใดและเราจะยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่เราอาจสงสัยโดยใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

ลูกค้าทุกคนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารเคมีใด ๆ ที่สั่งซื้อจากเรานั้นถูกกฎหมายภายในประเทศของตน

ลูกค้าในสหราชอาณาจักรควรทราบว่าปัจจุบัน SARMS ไม่ใช่สารควบคุมภายใต้ พระราชบัญญัติการใช้ยาในทางที่ผิด พ.ศ. 1971 or พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต พ.ศ. 2016

โปรดอย่าขายสารใด ๆ ที่ซื้อภายในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานโดยมนุษย์เนื่องจากจะผิดกฎหมายภายใต้ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 1968

เราไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของมนุษย์ไม่ จำกัด เฉพาะ: การบาดเจ็บการเสียชีวิตความทุพพลภาพการข่มขู่การสูญเสียทางการเงิน

 

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย www.sarmsstore.co.uk. ทั่วทั้งไซต์คำว่า "เรา" "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Sarms Store Sarms Store นำเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการทั้งหมดที่มีให้จากไซต์นี้แก่คุณผู้ใช้ซึ่งมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือซื้อบางสิ่งบางอย่างจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ( "ข้อตกลงการใช้บริการ", "ข้อตกลง") รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นและเงื่อนไขและนโยบาย อ้างอิงในที่นี้และ / หรือใช้ได้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้นำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ผู้ขายลูกค้าพ่อค้าและ / หรือผู้ร่วมสมทบของเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้วคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างชัด จำกัด ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้

คุณลักษณะใหม่ใด ๆ หรือเครื่องมือที่มีการเพิ่มร้านค้าในปัจจุบันยังจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ของการให้บริการใด ๆ โดยการปรับปรุงการโพสต์และ / หรือการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้การโพสต์ของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ย่อมถือว่าได้รับการยอมรับจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านของเราเป็นเจ้าภาพใน Shopify Inc. พวกเขามีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้กับคุณได้

ส่วน 1 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณรับรองว่าคุณจะอยู่ที่อย่างน้อยอายุของคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณหรือว่าคุณจะอายุของคนส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณและคุณได้ให้เราได้รับความยินยอมของคุณเพื่อ อนุญาตให้อยู่ในความอุปการะของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้
คุณอาจจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรืออาจจะให้คุณในการใช้บริการที่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)
คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายใด ๆ
ละเมิดหรือการละเมิดใด ๆ ของข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลในการยกเลิกโดยทันทีของบริการ

2 วน - เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนด้วยเหตุผลใดก็ตามในเวลาใดก็ได้
คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจมีการโอนที่ไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะมีการเข้ารหัสระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอกขายขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ผ่านการบริการที่มีให้โดยไม่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรได้รับอนุญาตจากเรา .
ส่วนหัวที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือมิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงเหล่านี้

3 วน - ความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือปัจจุบัน วัสดุที่ใช้ในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรจะพึ่งพาหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐาน แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาหลักถูกต้องมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นหรือในเวลาที่เหมาะสมมากขึ้นแหล่งที่มาของข้อมูล การอ้างอิงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา

4 วน - การปรับเปลี่ยนการบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ ที่จะแก้ไขหรือยุติการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใด ๆ
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การเปลี่ยนแปลงของราคาระงับหรือการหยุดการให้บริการ

วน 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจจะใช้ได้เฉพาะออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณที่ จำกัด และอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนเท่านั้นตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา
เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงสีและภาพผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในสโตร์อย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสีที่ถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นเพื่อ จำกัด การขายของสินค้าหรือบริการของเราให้กับบุคคลใด ๆ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจ เราอาจใช้สิทธินี้ในแต่ละกรณีโดยกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากับดุลยพินิจของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ ข้อเสนอใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำในเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะที่ต้องห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อหรือได้รับโดยคุณจะตอบสนองความต้องการของคุณหรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในการให้บริการจะได้รับการแก้ไข

6 วน - ความถูกต้องของการเรียกเก็บและข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้กับเรา เราสามารถดุลยพินิจของเรา จำกัด หรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อ จำกัด เหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่วางไว้โดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกันและ / หรือใบสั่งซื้อที่ใช้การเรียกเก็บเงินและ / หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่ออีเมลและ / หรือที่อยู่เรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด หรือห้ามสั่งสินค้าที่ผู้จำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายเห็นว่าในการพิจารณา แต่เพียงผู้เดียวของเรา

คุณตกลงที่จะให้มีการซื้อในปัจจุบันที่สมบูรณ์และถูกต้องและข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะปรับปรุงทันทีบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุของคุณเพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายผลตอบแทนของเรา

7 วน - เครื่องมือตัวเลือก

เราอาจจะช่วยให้คุณมีการเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามในช่วงที่เราตรวจสอบค่ามิได้มีการควบคุมใด ๆ หรือการป้อนข้อมูล
ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราให้เข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "จะเป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ แสดงหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของเครื่องมือของบุคคลที่สามตัวเลือกไม่มี
การใช้งานใด ๆ โดยที่คุณไม่จำเป็นของเครื่องมือที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีทั้งที่มีความเสี่ยงของคุณเองและดุลยพินิจและคุณควรให้แน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยกับอนุมัติข้อกำหนดที่เครื่องมือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง (s)
เราอาจนอกจากนี้ในอนาคตจะนำเสนอบริการใหม่และ / หรือคุณลักษณะผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวของเครื่องมือใหม่และทรัพยากร) คุณสมบัติใหม่ ๆ และ / หรือบริการยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้

วน 8 - ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหาบางผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางบริการของเราอาจรวมวัสดุจากบุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หรือความรับผิดชอบสำหรับวัสดุของบุคคลที่สามใด ๆ หรือเว็บไซต์หรือวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ โปรดอ่านนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ ร้องเรียนอ้างว่ากังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรจะถูกนำไปยังบุคคลที่สาม

วน 9 - คิดเห็นของผู้ใช้, ความคิดเห็นและข้อเสนออื่น ๆ

ถ้าตามคำร้องขอของเราคุณส่งส่งเฉพาะบางอย่าง (สำหรับรายการตัวอย่างเช่นการประกวด) หรือไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์, ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (รวมเรียกว่า 'ความเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จำกัด , แก้ไข, สำเนาเผยแพร่แจกจ่ายแปลและอื่น ๆ ใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งมาให้เรา เรามีและจะต้องไม่มีภาระผูกพัน (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น; (2) จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ
เราพฤษภาคม แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดในดุลพินิจของเราไม่ชอบด้วยกฎหมายก้าวร้าวข่มขู่หมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ .
คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรือหยาบโลนหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่เป็นเท็จหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดว่าเกิดจากความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำและความถูกต้องของข้อมูล เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และไม่รับผิดชอบต่อข้อคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

10 วน - ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านร้านค้าถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11 วน - ข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องและการละเว้น

บางครั้งอาจจะมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้าราคาโปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ค่าจัดส่งสินค้า, เวลาในการขนส่งและความพร้อม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณ) .
เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลการกำหนดราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการปรับปรุงหรือฟื้นฟูระบุวันที่นำมาใช้ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

12 วน - ใช้ต้องห้าม

นอกเหนือจากการมีลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของคุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานี้ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (ข) เพื่อเรียกร้องคนอื่น ๆ ที่จะดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ (ค) การละเมิดนานาชาติสหพันธรัฐข้อบังคับจังหวัดหรือรัฐกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใด ๆ (ง) การละเมิดหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ไปก่อกวนการล่วงละเมิดดูถูกอันตรายหมิ่นประมาทใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศรสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติเชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความพิการ; (ฉ) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (ช) ที่จะอัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือชนิดอื่น ๆ ของโค้ดที่เป็นอันตรายที่จะหรืออาจจะถูกใช้ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานในการให้บริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตใด ๆ (H) ในการเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) การสแปม Phish, Pharm, ข้ออ้างแมงมุมรวบรวมข้อมูลหรือขูด; (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรมใด ๆ หรือ (k) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานต้องห้าม

วน 13 - ข้อ จำกัด ของการรับประกัน; กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับประกันการเป็นตัวแทนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้บริการของเราจะมีอย่างต่อเนื่องตรงเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ
คุณยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะเอาบริการเป็นระยะเวลาไม่แน่นอนของเวลาหรือยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
คุณยอมรับว่าคุณใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บริการที่มีความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดส่งมอบให้กับคุณผ่านบริการเป็น (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจากเรา) ให้ 'เป็น' และ 'เท่าที่มีอยู่สำหรับการใช้งานของคุณได้โดยไม่ต้องเป็นตัวแทนใด ๆ การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขายที่มีคุณภาพขายได้เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทนทานชื่อและไม่ละเมิดสิทธิ์
ไม่ว่าในกรณีใด Sarms Store ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท ในเครือตัวแทนผู้รับเหมาฝึกงานซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตจะไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บการสูญเสียการเรียกร้องหรือใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยบังเอิญการลงโทษพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลกำไรที่สูญเสียรายได้ที่สูญเสียเงินออมที่สูญหายการสูญเสียข้อมูลค่าใช้จ่ายในการทดแทนหรือความเสียหายใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเกิดจากสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจาก การใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการหรือการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือ ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ส่งผ่านหรือจัดทำขึ้นผ่านบริการแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

14 วน - ชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและรักษา Sarms Store ที่ไม่เป็นอันตรายและ บริษัท แม่ บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือพันธมิตรเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนผู้รับเหมาผู้อนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์ผู้ฝึกงานและพนักงานโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งทำโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

วน 15 - ส่วน ๆ

ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงให้ใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับและส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อตกลงเหล่านี้ บริการความมุ่งมั่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ

16 วน - พ้น

ภาระผูกพันตามสัญญาและหนี้สินของบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันสิ้นสุดจะอยู่รอดได้ยกเลิกสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด
เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีประสิทธิภาพจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา
หากในการตัดสินใจ แต่เพียงผู้เดียวของเราคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณมีความล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับระยะหรือบทบัญญัติใดของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เรายังสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดเนื่องจากขึ้น และรวมถึงวันที่สิ้นสุดนั้น และ / หรือตามอาจปฏิเสธคุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด)

วน 17 - ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว
ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและนโยบายหรือกฎการดำเนินงานโพสต์โดยเราบนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างเราและท่านและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่ใด ๆ การสื่อสารและข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและเรา (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรุ่นก่อน ๆ ของข้อตกลงในการให้บริการ)
งงงวยใด ๆ ในการตีความของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับบุคคลที่จัดทำร่าง

ส่วน 18 - กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร

วน 19 - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการได้ตลอดเวลาหน้านี้
ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวของเราในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ของการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วน 20 - ข้อมูลการติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ sales@sarmsstore.co.uk